Category: Blog

תהליך הפיכתו למקדם אתרים פטנטים

הפיכתו למקדם אתרים פטנטים היא תהליך מורכב ומאתגר, המשלב השכלה אקדמית, הכשרה מקצועית ומעבר מבחנים מיוחדים. מקדם אתרים פטנטים הוא איש מקצוע המורשה לייצג ממציאים ובעלי עסקים בתהליכי רישום פטנטים,…